ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

Sueksa Songkhro Phatthalung School, Phatthalung

170 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โทร. 074-673982 โทรสาร. 074-673786

E-mail : sspt53@gmail.com

เว็บไซต์

www.sspt.ac.th

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น