ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563