แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมศักดิ์ รัตนบุรี

ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช