ต้อนรับ ผู้อำนวยการสุทัศน์ พานุรัตน์

ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง