สโมสรพัทลุงฟุตบอลเอฟซี สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ขอขอบคุณ สโมสรพัทลุงฟุตบอลเอฟซี นำโดยนายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 30,000 บาท วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561
Read More …

คณะของธนาคารกรุงไทย มาร่วมบริจาคของอุปโภค บริโภคกับนักเรียน

คณะของธนาคารกรุงไทย มาร่วมบริจาคของใช้ ขนม นม ให้นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ขอขอบคุณมากค่ะ เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 Read More …

นักเรียนร่วมสอบธรรม “ทางก้าวหน้า” ระดับจังหวัด

นักเรียนร่วมสอบธรรม “ทางก้าวหน้า” ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยีครูรัตนา ขุุนปราบ ควบคุมดูแล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 Read More …