ยินดีกับนักเรียนดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

คุณครูศุภชัย เพียรเจริญ คณะครู และนักเรียน ร่วมยินดีกับนักเรียนดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นางสาวปิยรัตน์ ขาวล้วน ระดับชั้น ม. 5 ได้เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และนำมามอบครูเวรประจำวัน พร้อมส่งคืนให้เจ้าของน้องระดับประถมศึกษา เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้รักษาคุณความดี และนักเรียนทุกคนนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี Read More …

การแสดงบนเวที และร่วมกิจกรรมวันเด็กของ อบต. ควนมะพร้าว

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การแสดงบนเวที และร่วมกิจกรรม ของ อบต. ควนมะพร้าว 13-1-61 Read More …