นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีครูมยุรา เทพธานี และครูอุบลวรรณ เมืองแก้วนำนักเรียนและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 25 พฤษภาคม 2561
ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง Ubonwan Muangkaew, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง Read More …

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ร่วมกับ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม MOU ร่วมมือทางการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ร่วมกับ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม MOU ร่วมมือทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นายสุทัศน์ พานุรัตน์ และผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม นายสมพร กาญจนพันธุ์ ลงนาม ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 Read More …

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง โดยประธานที่ประชุม นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561
Read More …

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงรับมอบตัววันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณใต้อาคารเรียน 2 Read More …

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา “การจัดซื้อหนังสือเรียน” ไตรภาคีร่วม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา “การจัดซื้อหนังสือเรียน” ไตรภาคีร่วมพิจารณาโดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายเจริญ เส้งสุ้น เป็นประธาน วันที่ 9-5-61 ณ ห้องรถเสน 2 Read More …