ประชุมชั้นเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง โดยพบครูที่ปรึกษา

ประชุมชั้นเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง โดยพบครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการเรียน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 30-7-61 Read More …

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง โดยมีนายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นายภานุวัตร ขุนปราบ หัวหน้างานกิจการนักเรียน และผู้ปกครอง คณะครูร่วมประชุม
30-7-61 Read More …

ปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประธาน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นำคณะครู นักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
Read More …

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ประธาน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 Read More …

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง “พระรถเกมส์”

นายสุทัศน์ พานุรัตน์รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาสีต่อประธานกล่าวเปิดงาน นายเจริญ เส้งสุ้น นายกเทศมนตรีตำบลท่ามิหรำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน กล่าวเปิดงานและตีโพน เปิดงานกีฬาสี “พระรถเกมส์” 20-7-61 Read More …