งานกีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานกีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 7 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน คุณครู บุคลากรร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 25-8-61 Read More …

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายเมืองเก่า

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายเมืองเก่า ณ โรงเรียนบ้านควนแร่ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 Read More …

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประธานเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยนายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย นายภานุวัตร ขุนปราบ กล่าวรายงาน 10-8-61 Read More …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ นำโดยนายสุทัศน์ พานุรัตน์ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงร่วมพิธี 10-8-61 Read More …

วันรพีปี 2561

นางสาวสุภัฒศร ใยบัว ได้รับรางวัลจากการเรียงความเข้าประกวดวันรพี 61 โดยมีครูรัตนา ขุนปราบ ผู้ฝึกซ้อมและนำเข้าร่วมแข่งขัน 7 สิงหาคม 2561 Read More …