งานรดน้ำดำหัว ของคณะศิษย์เก่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เลี้ยงรุ่น น้ำเงิน – แดง

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ร่วมงานรดน้ำดำหัว ของงานศิษย์เก่า ศส.พท. เลี้ยงรุ่น น้ำเงิน แดง 12-4-62 Read More …

บรรยากาศประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู

บรรยากาศประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2562 ประธานการประเมิน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานร่วมประเมินฯ ณ ห้องรถเสน 1 Read More …

การประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา

บรรยากาศการประชุมปรับหลักสูตรสถานศึกษา ประธานการประชุม นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมประชุม 19-20 มีนาคม 2562 Read More …

การประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา

บรรยากาศการประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา 14-15 มีนาคม 2562 โดยประธานนายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมประชุม Read More …

การพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนตามหอนอนเขตรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี พร้อมคณะครูกันติดตามงานการพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนตามหอนอนเขตรับผิดชอบ วันที่ 7-3-62 Read More …