งานรดน้ำดำหัว ของคณะศิษย์เก่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เลี้ยงรุ่น น้ำเงิน – แดง

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ร่วมงานรดน้ำดำหัว ของงานศิษย์เก่า ศส.พท. เลี้ยงรุ่น น้ำเงิน แดง 12-4-62 Read More …

บรรยากาศประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู

บรรยากาศประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครู ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2562 ประธานการประเมิน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานร่วมประเมินฯ ณ ห้องรถเสน 1 Read More …