พ่อเมืองพัทลุงพร้อมนายกเหล่ากาชาดเลี้ยงอาหารนักเรียน

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ พร้อมคณะผู้ติดตามเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง อย่างเปี่ยมล้นเมตตา  พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง  

ผู้ว่าจังหวัดพัทลุงพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีสุทิดา

ส่วนราชการจังหวัดพัทลุงนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและนายกเหล่ากาชาดพัทลุงร่วมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง นำคณะครูและนักเรียน ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีสุทิดา