งานรดน้ำดำหัว ของคณะศิษย์เก่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง เลี้ยงรุ่น น้ำเงิน – แดง

กิจกรรมดีๆสืบสานความเป็นไทย

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.