ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน2562

บรรยากาศประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562