ผอ.เยี่ยมหอนอนนักเรียน

ผอ.เมตตาเยี่ยมนักเรียนที่หอนอน

ผอ.เมตตาเยี่ยมนักเรียนที่หอนอน

ท่านผู้อำนวยการ เมตตานักเรียนไปเยี่ยมและดูแลอย่างห่วงใย ใกล้ชิด พวกเราทุกๆคนขอขอบคุณครับ