กิจกรรม5ส.

ภาพความประทับใจ  สำหรับลูกๆศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  ความร่วมมือและเสียสละต่อส่วนรวม  สวยงามเสมอ

ดีงาม

ความดีทำได้ทุกที่ทุกเวลา