เตรียมงานราชพิธีถวายพระพรสมเด็จพระราชินีสุทิดา

ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างสูงสุด

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.