พ่อเมืองพัทลุงพร้อมนายกเหล่ากาชาดเลี้ยงอาหารนักเรียน

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดพัทลุง นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ พร้อมคณะผู้ติดตามเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง อย่างเปี่ยมล้นเมตตา  พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง