โรงเรียนเสริมสวยสมพร บริการตัดผมนักเรียน 5 ธ.ค. 62