ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 

 1-22-1  นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
1   นายสุทัศน์  พานุรัตน์
รองผู้อำนวยการ

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.