ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 

 1

นายสุทัศน์  พานุรัตน์
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

 

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.