การประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา

บรรยากาศการประชุมปรับหลักสูตรสถานศึกษา ประธานการประชุม นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมประชุม 19-20 มีนาคม 2562 Read More …

การประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา

บรรยากาศการประชุม ทบทวนและปรับแผนพัฒนาการศึกษา 14-15 มีนาคม 2562 โดยประธานนายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมประชุม Read More …

การพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนตามหอนอนเขตรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี พร้อมคณะครูกันติดตามงานการพัฒนาโรงเรียนของนักเรียนตามหอนอนเขตรับผิดชอบ วันที่ 7-3-62 Read More …

คณะครูร่วมชี้แจงการพัฒนาโรงเรียน ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี พร้อมคณะครูร่วมชี้แจงการพัฒนาโรงเรียน ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561 บริเวณใต้อาคารเรียน 2 วันที่ 7-3-62 Read More …