การร่วมบันทึกคะแนนและประมวลผลกระดาษคำตอบของข้อสอบมาตรฐานกลาง

การร่วมบันทึกคะแนนและประมวลผลกระดาษคำตอบของข้อสอบมาตรฐานกลาง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 15-3-61 Read More …

การประชุมพิจารณางาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมพิจารณางาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา นายเจริญ เส้งสุ้น
รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม วันที่ 14-3-2561 Read More …

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2560
ประธานในพิธี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทัศน์ พานุรัตน์ นักเรียน ครู เข้าร่วมงาน Read More …

“102 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง” โครงการเลี้ยงอาหารนักเรียน และปลูกมะพร้าวน้ำหอม

“102 ปี สหกรณ์ไทย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง”
ประธานในพิธี นางดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในโครงการเลี้ยงอาหารนักเรียน และปลูกมะพร้าวน้ำหอม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง วันที่ 25-2-61

Read More …