กิจกรรม​สาธารณ​ประโยชน์ ของนักเรียนโรงเรียนสตรี​พัทลุง​

นักเรียนโรงเรียนสตรี​พัทลุง​ ชั้น​ ม.5​ จำนวน​ 40​ คน​ มาทำกิจกรรม​สาธารณ​ประโยชน์ให้นักเรียนชั้น​ ป.4-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 17-11-61 Read More …

ประชุมคณะครูเพื่อทบทวนการประชุมนโยบายการปฏิบัติฯ

นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะครูเพื่อ ทบทวนการประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 Read More …

คณะผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเลี้ยงอาหารนักเรียน มอบสิ่งของอุปโภค และมอบทุนการศึกษา

คณะผู้ใหญ่ใจดี ร่วมเลี้ยงอาหารนักเรียน มอบสิ่งของอุปโภค และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ วันที่ 9-11-61 Read More …

ประชุมคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ประชุมคณะครูประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรถเสน 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
Read More …