กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑

กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 Read More …

กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 Read More …

การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ยินดีกับความสำเร็จของนักกีฬาเปตองและครูผู้ฝึกสอนนายชาญชัย วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิค ชิงชนะเลิศระดับประเทศทุกคน
Read More …

กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑ กลุ่มเมืองเก่าพัทลุง

กิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต ๑ กลุ่มเมืองเก่าพัทลุง ณ โรงเรียนวัดบ้านสวน วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 Read More …

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุงในการจัดกิจกรรมตามโครงการสอนภาษีอากรสำหรับเยาวชน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงนายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร กล่าวต้อนรับ คณะจากสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีพัทลุงในการจัดกิจกรรมตามโครงการสอนภาษีอากรสำหรับเยาวชน วันที่ 17-8-60 ณ ห้องรถเสน 1 Read More …