สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

กลุ่มกิจกรรมนักพฤษศาสตร์น้อย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง